Klachtenregeling

In de therapie streef ik ernaar om steeds helder te zijn over de manier waarop ik met je werk. Mocht je daarover vragen of opmerkingen hebben, dan zijn die te allen tijde welkom. Ook als je klachten hebt, kun je je in eerste instantie tot mijzelf wenden en zullen we dit samen bespreken.

Komen we er niet uit, dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Ik ben daartoe aangesloten bij een beroepsvereniging (SBLP), een geschillencommissie en ik val onder het tuchtrecht van de RBCZ. In eerste instantie neem je contact op met de klachtenfunctionaris van de SBLP. Deze speelt een onafhankelijke rol en ziet toe op een zorgvuldige afhandeling van jouw klacht. Meer informatie daarover kun je vinden op de website van de SBLP

Lukt het via die weg niet om de klacht op te lossen, dan kun je je wenden tot de onafhankelijke geschillencommissie complementaire zorg. Op camcoop.nl vind je meer informatie over deze stap.